/Yhdenvertaisuutta yhteisöllisesti!

Yhdenvertaisuutta yhteisöllisesti!

Teksti: Aleksi Neuvonen & Akseli Rouvari

Kuva: Akseli Rouvari

Kannunvalajien opintosihteeri ja webvastaava Akseli Rouvari sekä ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava Aleksi Neuvonen tiedottivat Tutkaimessa 3/2019 uudesta valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelmasta. 

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat ja järjestöt ovat jo pitkään tehneet työtä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi opiskelijakulttuurissa. Moni eriarvoisuutta problematisoiva ja korjaava ajatus on meiltä lähtöisin, ja olemme luoneet uusia käytäntöjä toimintaamme. Yhdenvertaisuuden edistäminen on vahva osa valtsikalaista identiteettiä ja arvomaailmaa. Valtsikalaisuuden ydinominaisuuksia ovat tiedostavuus ja kriittisyys sekä eriarvoisuuden, yhteiskunnan kerrostuneisuuden ja valtarakenteiden näkeminen ympärillämme, mihin yleensä luonnollisesti liittyy näiden luomiin epäkohtiin vaikuttaminen. Keväällä tehty koko valtsikan yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma on seuraava askel opiskelijakulttuurin muuttamisessa.

Opiskelijaelämää on vaikea kuvitella ilman järjestöjä, jotka ovat merkittävässä roolissa opiskelijakulttuurin luomisessa ja perinteiden ylläpidossa. Siksi yhdenvertaisuuden edistämisessä on aivan olennaista toimia yhdessä kaikkien järjestöjen ja niiden jäsenten kanssa. Yhdenvertaisuussuunnitelman päätavoite on tietysti yhdenvertaisuuden edistäminen koko valtsikan laajuisesti, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisy sekä ennakkoluulojen ja stereotypioiden purkaminen. Suunnitelma vastaa myös tarpeeseen selkeyttää toimintaa luomalla yhdenmukaisia käytäntöjä, ja sillä on painoarvoa valtsikan eetosta kuvaavana asiakirjana.

Suunnitelma on tehty jäsenlähtöisesti, ja kantava ajatuksemme on ollut tavoittaa juuri tämänhetkisen opiskelijakulttuurin ydin: valtsikalaisten käsitys siitä, mitä on olla osa yhteisöämme. Tämän takia suunnitelma tehtiin mahdollisimman osallistavasti kaikille avoimissa ideointityöpajoissa, joissa saimme loistavia ajatuksia ja toiveita suunnitelman sisällöksi. Työpajoissa osallistujien näkemykset tekivät meihin vaikutuksen kerta toisensa jälkeen. Suunnitelma rakennettiin näiden tapaamisten pohjalta. Ajatuksena on tarttua rohkeasti isoihinkin asioihin, ja vain tavoitteellisella suunnitelmalla voidaan vaikuttaa.

On hyvä muistaa, että yhdenvertaisuuden toteutuminen on osittain tulkintakysymys. Keskeistä on, miten asiat koetaan ja mitä pidetään muuttuvassa kulttuurissa toivottavana. Suunnitelma tarjoaa toiminnalle raamit ja tarkastelee kriittisesti opiskelijakulttuuriin liittyviä ilmiöitä, eikä pyri esittämään yhtä oikeaa tulkintatapaa ajan hengestä. Opiskelijahuumori on tästä oiva esimerkki: tarkka rajanveto hyvälle maulle on vaikeaa, jos ei mahdotonta. Taiteenlajina huumori on vaikea ja riippuu paljon myös siitä, miten se otetaan vastaan. Hauskanpidon täytyy tapahtua niin, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo, eikä ketään syrjitä esimerkiksi perinteisiin vedoten. Oman yhteisön toiminnan reflektointi ja jatkuva keskustelu kulttuurista on tarpeellista, ja yhdenvertaistaminen täytyy toteuttaa fiksusti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on ollut valtsikan yhteisen toiminnan kehittämisessä tämän vuoden kärkitavoitteita, ja se toivottavasti yhdistää yhteisöämme tulevina vuosina. Suunnitelma on luettavissa esimerkiksi Kannunvalajien nettisivuilla. Suosittelemme kaikille lämpimästi suunnitelmaan tutustumista. Lopuksi suuri kiitos kaikille suunnitelman luomisessa mukana olleille henkilöille sekä järjestöille. Ilman teitä suunnitelma ei olisi valmistunut. Yhdessä saamme valtavasti aikaan!