/Kannut kaakkoon 2/24

Kannut kaakkoon 2/24

Lumivalkoinen kevät vaihtui viimein aurinkoon – juuri parahiksi vapun riennoille! Toivottavasti sitä riittää lukuhetkellä. Opiskelijalehtensä tavoin juhlivat Kannunvalajatkin lähiaikoina vuosiaan. Ei ihan ensi vuoden pyöreitä kasikymppisiä, mutta melkein.

Kannunvalajat onnittelee rakasta ja riippumatonta opiskelijalehteään kuudenkymmenen vuoden vaelluksestaan. Tutkain on matkansa aikana mahdollistanut sadoille opiskelijoille paikan koetella kirjoitustaitojaan ja luonut alustan keskenään erilaisten näkökulmien vertailuun. Nämä ansiot on HYYkin tunnistanut palkittuaan Tutkaimen parhaana ainejärjestölehtenä useaan otteeseen.

Ensimmäisen Tutkain-lehden julkaisuvuotena 1965 oli valtiotieteilijöiden tunnettuudesta huolta niin opiskelijoiden kuin tiedekunnankin keskuudessa. Pääseekö täältä töihin? Kaivattiin järjestäytymistä ja aktiivisempaa edunvalvontaa. Tuolloin tuore Tutkain tarjosi alustan turhautumisten purkamiseen ja yhteiskunnalliseen pohdiskeluun. Opiskelijaedunvalvonta olisi ilman Tutkaimen työtä voinut kulkea vuosikymmenten varrella hyvinkin eri suuntaan. 

Nyt, vuonna 2024, yliopiston hallintoelimissä edustetaan yliopistolain mukaista kolmikantaa, jossa opiskelijat muodostavat oman ryhmänsä jäsenmäärältään suurimpana yliopistoyhteisön osana. Kannunvalajien toimintastrategiassa edunvalvonta on vuosien 2023-2026 tärkein tehtävä, johon sisältyy vuoropuhelun ylläpito jäsenistön, järjestöjen ja tiedekunnan välillä sekä aktiivinen yhteydenpito hallinnon opiskelijaedustajiin. Valtiotieteilijät ovat vakiintuneet osaksi työelämää, ja järjestäytymistä ajetaan työmarkkinoilla korkeakoulutettujen keskusjärjestön kautta. 

Juhlavuoden humua vähättelemättä, huolenaiheet eivät ole suinkaan kadonneet kuudenkymmenen vuoden aikana. Opiskelijoiden toimeentulo on heikentynyt, kun asumistukea on leikattu ja indeksistä irrallinen opintotuki on jätetty kustannusten noususta jälkeen. Toimeentulohuolet kasvattavat vielä lisää paineita opiskelutahdin kiihdyttämiseksi. Nyt opintojen aikaista asumista vaikeutetaan vielä lisää, kun asumistuesta siirrytään asumislisään. ARA-asuntojen rakennusinvestointejakin pantataan. Kun painotus siirtyy tuista lainapohjaisuuteen, se kannustaa velkaantumaan entisestään jo vuosia ennen työelämää.

Useita opiskelijoitamme edustava Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on esittänyt huolensa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta, vientimalliesityksestä ja työrauhalainsäädännöstä. Kasvava epävarmuus työmarkkinoilla iskee vastavalmistuneisiin ja opintojen ohessa työskenteleviin valtiotieteilijöihin. Aikuiskoulutustuen poisto ei houkuttele pidempään työelämässä olleita kouluttautumaan alalle, vaikka kiinnostusta löytyisi. Alati vähemmän resursseja jää opiskelijan työstä sille tärkeimmälle, opiskelulle. 

Valtsikatoimijoiden muisti ei välttämättä riitä erottamaan siirtymiä sykleistä, sillä väki vaihtuu vuosittain niin lehdissä kuin järjestöissäkin. Tutkaimen digitaalinen arkisto sekä 1960-luvulle asti ulottuva kokoelma Kaisan kellarissa auttavat Kannunvalajien edunvalvontatyötä paikkaamaan tätä kollektiivisen muistin katvetta. Arkistoja raottamalla ennenäkemättöminä koetut haasteet voivat osoittautua historian toistoksi ja kiivaimmat debatit tautologisiksi. Parhaillaan menneisyydestä voidaan löytää ratkaisuja nykyisen edunvalvonnan haasteisiin tai ideoita uudenlaiseen järjestäytymiseen. Vaikka moni asia on 1960-luvulta kehittynyt, ovat useat ongelmat edelleen tätä päivää. 

Opiskelijoiden etua valvovia järjestöjä ja ääntä ylläpitäviä lehtiä kaivataan. Ei suinkaan enemmän kuin koskaan, vaan juuri niin paljon kuin ennenkin.

Antoisaa loppukevättä ja aurinkoista kesää toivottaen,

Kannunvalajat ry:n hallitus