/Kannut kaakkoon!

Kannut kaakkoon!

Kun syksyn pimeys yrittää hiipiä mielen sopukoihin, Valtsikan Henki tarjoaa sisäistä valoa pienelle valtiotieteilijälle. Kannunvalajat toivottaa siis tapahtumarikasta ja mielenterveyttä ylläpitävää syksyä valtsikalaisille!

 

Vaikka nykyisen hallituksen valtakausi on jo kääntynyt ehtoon puolelle, pöhinämittarin neula näyttää edelleen korkeita lukemia. Syyslukukautta on Kannussa tahdittanut fuksien toivottaminen tervetulleeksi valtsikaan, minkä eteen koko hallitus on tehnyt hartiavoimin töitä. Näkyvin osa tätä on luonnollisesti tapahtumien järjestäminen (ja upea kolmiosainen haalarimerkkikokonaisuus). Kannun suurin työmäärä tehdään kuitenkin jäsenistöltä näkymättömissä.

Kulisseissa on tänä vuonna panostettu muun muassa kansainvälisyyteen. Kannunvalajat on osallistunut Lisää löylyä kv-toimintaan -projektiin, jossa on sekä tunnistettu kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamia ongelmia että pohdittu niihin ratkaisuja. Kohtaamisen puute on osoittautunut yhdeksi suurimmista ongelmista: kv-opiskelijat toivoisivat enemmän aktiviteetteja, samalla kun ainejärjestöt haluaisivat enemmän kv-opiskelijoita tapahtumiinsa. Näihin ja muihin ongelmakohtiin on löydetty projektin myötä useita toimintamalleja, joita Valtsikan järjestöt voivat hyödyntää tuodakseen kv-opiskelijoita osaksi valtsikayhteisöä.

Valtsikahengen rakentaminen ei tietysti ole pelkästään järjestöjen vaan kaikkien valtsikalaisten tehtävä: yhteisö rakentuu arkipäiväisten kohtaamisten kautta. Liian usein kansainväliset opiskelijat jäävät tapahtumissa porukan ulkopuolelle. Toivoisin valveutuneiden valtsikalaisten kiinnittävän huomiota keskustelun kieleen, kun läsnä on opiskelijoita, jotka eivät osaa valtakieltä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, etteivät kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat ole vaihtareita – porukkaan kuuluu niin koti- kuin ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka ovat tulleet valtsikaan suorittamaan kokonaista tutkintoa. Pienillä arjen teoilla on suuri merkitys. Pidetään siis valtsikahenkeä yllä kaikissa kohtaamisissa!

Valtsikan Henki asuu sydämien lisäksi fyysisessä tilassa. Kuppalassa ja Kannuklusterilla kokoustetaan, kohdataan ja keskustellaan sekä tutustutaan, tanssitaan ja tavataan. Kannun tehtävänä on ylläpitää ja kehittää tiloja, jotta ne palvelevat mahdollisimman hyvin niin jäsenistöä kuin ainejärjestöjä. Loppusyksyn aikana Kannuklusterilla tehdään pieni sisustusprojekti, jotta tilat palvelisivat entistä paremmin tarkoitustaan. Kirjoittamishetkellä työ on kovassa suunnitteluvaiheessa, ja näkyviä muutoksia alkanee jo näkyä tämän tekstin tullessa ulos. Projektia varten koottiin valtsikatoimijoista koostuva rempparyhmä, joten valtsikayhteisö pääsee taas näyttämään mitä kaikkea yhteistoiminnalla voidaan saavuttaa!

Jaksamista ja iloa toivottaa,

Henry Laakkonen

kansainvälisyysvastaava, toinen tilavastaava

Kannunvalajat ry