/Kannut kaakkoon

Kannut kaakkoon

Tervehdys kaikille kannunvalajille!

Hallituksen vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Vaikka päät ovat vielä perehdytyksistä pyörällä, olemme jo pitkällä tämän vuoden suunnittelussa. Tänä vuonna jatketaan tuttuja perinteitä, mutta luodaan myös jotain aivan uutta.

Yhteiskunta on palannut koronavuosien jälkeen normaalitilaan. Uuden hallituksen muodostaminen syksyn vaalikokouksessa ei ollut aivan helppoa. Järjestöaktiivisuuden lasku ei ole vain valtsikan haaste, vaan se näkyy ympäri järjestökenttää.

Järjestöissä edistämme yhteisiä asioitamme, nostamme opiskelijoiden ääntä kuuluviin sekä mikä tärkeintä, luomme merkityksellisyyttä omaan ja muiden elämään. Juuri näitä asioita nyt kaivataan.

Aiomme jatkaa Kannunvalajien näkyvyyden kasvattamista. Ihanteemme on Kannu, joka on helposti lähestyttävä, kaikkien valtsikalaisten yhteinen järjestö ja edunvalvoja. Erityisesti tuutoreilla on tärkeä rooli fuksien houkuttelemisessa mukaan opiskelija- ja ainejärjestötoimintaan.

Kaudellamme Kannunvalajat on kantaaottava yhteiskunnallinen toimija, joka puhuu monimuotoisuuden, kansainvälisyyden ja yhteisöllisyyden puolesta. Viime vuonna Kannu palkittiin opetuksen monimuotoisuuden edistämiseksi tehdystä työstä ja samalla linjalla jatkamme tänäkin vuonna. 

Tarkoituksemme on toimia koko tiedekunnan ja valtsikayhteisön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolesta. Pyrimme vahvistamaan dialogia opiskelijoiden ja tiedekunnan välillä sekä viestimään opiskelijoiden vaikuttamisen paikoista kaikille saavutettavalla tavalla.

Ilman valtsikalaisia ei olisi Kannunvalajia. Toimintamme ytimessä on ja tulee aina olemaan toive ja tavoite siitä, että kaikilla jäsenillämme on mahdollisuus kokea kuuluvansa osaksi valtsikayhteisöä, opintosuunnasta riippumatta.

Iloa ja valoa kevääseen!

 

Meri Leppänen, puheenjohtaja

Julianna Rasi, varapuheenjohtaja

Kannunvalajat ry