/Gradukeilassa

Gradukeilassa

Tiedätkö, kuinka Euroopan unioni edistää kuviteltua yhteisöllisyyttä ja identiteettiä? Axelle Journet tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan “The Modern Grand Tour – How was Interrail made into a tool for European identity building?”, millaista kuvaa nuoret DiscoverEU-lähettiläät rakentavat Euroopasta ja eurooppalaisuudesta Instagramissa.  

Journetin gradun keskiössä ovat nuoret, eurooppalainen identiteetti ja matkustamisen merkitys. DiscoverEU–ohjelma on osa Erasmus+ -ohjelmaa, jossa 18-vuotiaat eurooppalaiset saavat ilmaisen Interrail-passin. Ohjelmaan valitut nuoret toimivat DiscoverEU-lähettiläinä tehtävänään raportoida Euroopan matkasta omissa sosiaalisen median kanavissaan. 

Tutkielman aineiston Journet on kerännyt DiscoverEU-lähettiläiden Instagram–postauksista vuodelta 2019. Kerätyn datan laadullinen sisällönanalyysi osoittaa, että Länsi-Euroopan pääkaupungit korostuivat nuorten matkakohteina. Viestintä Instagram–postauksissa on Journetin analyysin mukaan pääsääntöisesti positiivista, mutta lausunnot eurooppalaisesta identiteetistä jäävät vähäisiksi.

Gradu on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen katsaus siitä, millaista kuvaa  moninaisuudessaan yhtenäinen Euroopan unioni luo itsestään. Voin suositella Journetin gradua lämpimästi kaikille, keitä kiinnostaa eurooppalainen identiteetti, yhteisöllisyyden rakentaminen ja Euroopan Unionin pehmeä valta.

Tutkivaa gradujournalismia suoritti Aaro Forssell.