/Voiko maailmaa muuttaa sijoittamalla?

Voiko maailmaa muuttaa sijoittamalla?

Teksti: Iines Joronen & Anna Perälä

Kuva: Tiina Raasakka

Yksi tämän päivän suurimmista trendeistä on vastuullisuus, mikä kuvastaa yhä useamman ihmisen huolta maapallon kestokyvystä. Sijoittaminen on ehkä joskus nähty lähinnä oman edun tavoitteluna ja pyrkimyksenä rikastua, mutta entä nykyään? Voiko yksilö käyttää sijoittamista vaikuttamisen keinona?

Mitä on vastuullisuus?

Vastuullisuus on yksi tämän hetken suurimmista megatrendeistä, joka heijastuu kaikille elämän osa-alueille – myös sijoittamiseen. Yhä useampi kuluttaja haluaa toteuttaa omaa arvomaailmaansa ostopäätöksillä, ja tämä pakottaa yritykset kiinnittämään huomiota toimintaansa. Vastuullisuutta käsitteleviltä mainoksilta, uutisilta ja sosiaalisen median julkaisuilta on hankalaa välttyä, mutta vaikka termi nouseekin esille yhä useammissa yhteyksissä, puuttuu siltä edelleen täsmällinen määritelmä.

Vastuullisuus voidaan jakaa eri kategorioihin, kuten ympäristölliseen, sosiaaliseen, hallinnolliseen ja taloudelliseen. Alla olevassa info-osiossa avataan vastuullisuutta YK:n määritelmää noudattaen ja annetaan käytännön vinkkejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneelle.

Mitä?

  • YK on tehnyt periaatteet vastuullisen sijoittamisen avuksi. Näistä periaatteista käytetään lyhennettä ESG, joka muodostuu sanoista Environmental, Social ja Governance. Sijoittajan tulisi siis yrityksiä vertaillessaan ottaa huomioon niiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotapa. On ehkä sanomattakin selvää, että esimerkiksi yritys, joka käyttää tuotannossaan fossiilista energiaa ja halpaa lapsityövoimaa sekä syrjii hallinnossaan vähemmistöjä, ei nouse kovinkaan korkealle tässä vertailussa.

Miksi?

  • Vastuullinen sijoittaminen on vaikuttamista ja sillä voi toteuttaa omaa arvomaailmaansa. Mikä on sinulle tärkeää ja millaista toimintaa haluat tukea?
  • Kestävä kehitys on trendi, jota kannattaa hyödyntää. Huomioimalla vastuullisuusnäkökulman teet todennäköisesti tuottavampia sijoitusratkaisuja.
  • Vastuullisuus pienentää riskiä. Jos tavoitteenasi on sijoittaa kauaskantoisesti, kannattaa salkkuun valita yhtiöitä, joiden uskot olevan olemassa vielä vuosikymmenten päästä.

Miten?

  • Vastuullista sijoittamista voi lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta: Voit joko metsästää pörssistä ne kaikkein vastuullisimmat yritykset ja sijoittaa niihin, tai sulkea pois ne toimialat ja yritykset, joita pidät epäeettisinä. Sinun täytyy siis itse tunnistaa mielestäsi vastuullinen toiminta.
  • Vertaile yritysten omia vastuullisuusraportteja, lue uutisia ja tutki ulkopuolisten tahojen tekemiä vastuullisuusvertailuja. Esimerkiksi Morningstar tuottaa erilaisia työkaluja yhtiöiden vertailuun, ja yksi niistä on vastuullisuusrating, jonka avulla voi vertailla yritysten vastuullisuutta.
  • Hyödynnä valmiita rahastoja, jotka lupaavat sijoittaa vastuullisesti.

”Vastuullisuuden tulisi olla yrityksen jokapäiväistä toimintaa, hetkelliset tempaukset eivät riitä.”

Vastuullisuus voi löytyä läheltä

Globaalissa mittakaavassa Helsingin pörssistä löytyvät sijoituskohteet ovat vastuullisimmasta päästä; sijoituksia vertaileva Morningstar on listannut Helsingin pörssin yritykset maailman toiseksi vastuullisimmiksi yrityksiksi, ja niillä on keskimäärin hyvät ESG-arvot. Helsingin pörssin yhtiöitä on myös helpompi seurata kuin toisella puolella maailmaa olevia, jolloin mahdolliset väärinkäytökset, kuten työntekijöiden huono kohtelu, tulevat varmasti esiin. Aloittelevalle sijoittajalle Helsingin pörssi on todennäköisesti helpoin ja vastuullisin tapa päästä alkuun.

Sijoitusrahastot voivat hakea suomalaista joutsenmerkkiä. Jotta sen voi saada, tulee yrityksen tulee täyttää 25 pakollista kriteeriä. Tiivistettynä merkki on tae siitä, ettei rahasto sijoita esimerkiksi aseita, tupakkaa tai fossiilisista energiaa tuottaviin yrityksiin. Joutsenmerkittyjen rahastojen sijoituskohteiksi ei myöskään pääse ihmisoikeusrikkomuksia tai ympäristöä tuhoavia yrityksiä. Yrityksiä vertailtaessa kannattaa hyödyntää valmiiksi listattuja kestävän kehityksen kriteereitä. Vastuullisuuden tulisi olla yrityksen jokapäiväistä toimintaa, hetkelliset tempaukset eivät riitä. 

Sijoittaminen vaikuttamisen keinona

Maailmassa, jossa suuryrityksillä on yhä enemmän valtaa, ei niiden ainoa tehtävä voi enää olla tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Yritysten valta sisältää myös vastuun siitä, mihin suuntaan maailmaa halutaan viedä. Tämän vuoksi yrityksiltä tulee vaatia vastuullisuutta ja pyrkimyksiä parempaan toimintaan. Jokainen ostopäätös on jonkin tahon tukemista – niin ruokakaupassa kuin pörssissäkin. Rahaa kannattaa käyttää niihin yrityksiin, joiden toiminnan toivoo jatkuvan.

Elinkeinokeskuksen vuonna 2018 teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta yrityksestä kokee, että vastuullisuudella on liiketoiminnan kannalta suuri tai kasvava merkitys. Pörssisäätiön mukaan vastuullinen sijoittaminen tuo paremmat tuotot kuin se, että jättäisi vastuullisuusnäkökulman huomioimatta. Yritykset siis tiedostavat vastuullisuuden merkityksen 2000-luvulla. Parhaimmillaan tämä johtaa siihen, että ne muuttavat toimintaansa vastuullisempaan suuntaan ja uusia yrityksiä syntyy ratkomaan markkinatalouden ongelmia. Toisaalta kilpailu asiakkaista ja pelko markkinapaikan menettämisestä voivat saada yritykset salailemaan tai jopa väärentämään tietojaan antaakseen kuluttajille virheellisen kuvan vastuullisuudestaan.

Sijoittamisen avulla voidaan luoda yrityksille painetta muuttaa toimintatapojaan. Ylen artikkelin Maailman pelastaminen vai lisää riihikuivaa – vastuullinen sijoittaja haluaa molemmat mukaan sijoittamisesta on tullut toinen keino vaikuttaa kuluttamisen rinnalle. Tuoton tavoittelun lisäksi yhä useampi haluaa myös vaikuttaa maailmaan. Sijoittaminen on perinteisesti nähty miesvaltaiseksi alaksi, joten myös vaikuttamisen keinot ovat säilyneet vain osalla väestöstä. Kuitenkin yhä useammat nuoret ja naiset ovat halukkaita laittamaan rahansa pörssiin. Ylen artikkelin mukaan naisia kiinnostaa sijoittamisessa enemmän vastuullisuusnäkökulma, ja tästä yksi hyvä esimerkki on Mimmit sijoittaa -yrittäjien podcast, jonka useammassa jaksossa pohditaan tuottojen ja säästämisen lisäksi myös vastuullisuutta.

Onko vastuullisesti sijoittaminen mahdollista?

Vastuullista sijoittamista suunniteltaessa kannattaa olla tarkkana: vastuullisuus käsitteenä on hyvin monitulkintainen, ja jokainen yritys, organisaatio ja yksityishenkilö voivat itse päättää, minkä tulkitsevat vastuulliseksi toiminnaksi. Ongelmallista vastuullisuudesta tekee myös se, että toimialat ovat harvoin yksiselitteisesti joko vastuullisia tai vastuuttomia. Pelkkä käsitteen käyttäminen ei tarkoita, että kaikki osapuolet kokisivat toiminnan vastuulliseksi. Jos vastuullisuus on itselle tärkeää, kannattaa varata runsaasti aikaa yrityksen toimintaan perehtymiseen ja suhtautua kriittisesti yrityksen omiin vastuullisuusraportteihin.

Voiko maailmaa siis muuttaa sijoittamalla? Kuten monissa muissakin yhteyksissä, myös sijoittamisessa korostuu joukkovoiman merkitys. Kun tarpeeksi moni ihminen sijoittaa rahansa tietylle toimialalle, lähtevät muutoksen rattaat pyörimään.

”Sijoittamisen avulla voidaan luoda yrityksille painetta muuttaa toimintatapojaan.”

 

Artikkelia on taustoitettu näillä lähteillä:

mimmitsijoittaa.fi; Karola Kivi: Vastuullinen sijoittaja ei tingi tuotoista. 30.8.2020. 

mimmitsijoittaa.fi; Kaisa Kurittu: Vastuullisen sijoittajan ei tarvitse veivata. 15.8.2020

yle.fi; Julia Thuren: Ei lasten selkänahasta – Miten varmistan, että sijoitukseni ovat vastuullisia? 22.11.2018

yle.fi; Emilia Korpela: Maailman pelastaminen vai lisää riihikuivaa – vastuullinen sijoittaja haluaa molemmat. 30.9.2018

Yle.fi; Teija Santaharju: Markkinoilla on nyt joutsenmerkittyjä sijoitusrahastoja – tiukoin ehdoin. 11.10.2017.

nordeamarkets.com; 10 kysymystä ESG:stä ja vastuullisuuden merkityksestä yritysten riskienhallinnassa. 15.6.2018

ek.fi; Mitä on vastuullisuus?

porssisaatio.fi; Oppitunti 6: vastuullinen sijoittaminen ja omistaminen