/Mistä on hyvät yrittäjät tehty? – 5 pointtia yrittäjyyttä suunnitteleville

Mistä on hyvät yrittäjät tehty? – 5 pointtia yrittäjyyttä suunnitteleville

Teksti: Susanna Eloranta

Kuvitus: Tuuli Sipilä

Yrittäjyys on kuin elämäntapa. Toisille se sopii, toisille ei. Harkitsetko yrittäjäksi ryhtymistä? Lue lisää, mitä yrittäjiltä vaaditaan ja mitä tulee ottaa huomioon liiketoimintaa suunnitellessa ja aloittaessa.

Yrittäjäpiireissä sanotaan, että varmin tapa päästä parhaasta kaverista eroon on ryhtyä kaverin kanssa 50% – 50% omistuksella yrittäjäksi.”

Oma yritys on yrittäjälle kuin oma lapsi. Sen haluaa kasvattaa omalla tavallaan ja oman näköiseksi. Välillä se käy hermoille, mutta toisaalta, ilman sitä ei osaisi elää.”

Näinä taloudellisen epävarmuuden aikoina moni pian valmistuva opiskelija pohtii yhtenä työllistymisen vaihtoehtona yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyydessä on paljon hyviä puolia. Houkuttimina toimivat etenkin työn ja työaikojen joustavuus, vaihtelevat työpäivät ja monipuoliset työtehtävät sekä itsensä toteuttaminen. Tietenkin myös taloudellinen tuottavuus on tärkeää.

Ennen oman yrityksen perustamista on kuitenkin otettava huomioon monia asioita. Näitä ovat esimerkiksi rahoituksen järjestäminen liiketoiminnan alkumetreille sekä liiketoimintaan sopivan yritysmuodon valinta. Yrittäjä tarvitsee myös monenlaisia viranomaislupia ja vakuutuksia. Omaisuus ja liiketoimintavastuut kannattaa aina suojata ja yrittäjä on myös vastuussa omien etujensa turvaamisesta oli kyse sitten tuloista, vakuutuksista, eläkkeistä, työterveydestä tai työhyvinvoinnista. 

Kaikkien yrittäjyyttä suunnittelevien kannattaa kääntyä jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa asiantuntijoiden puoleen. Suomessa on siitä onnellinen tilanne, että ilmaista neuvontaa on saatavilla useista paikoista kuten Uusyrityskeskuksista ja paikallisista yrityskehittämöistä. Lisäksi oman tilitoimiston puoleen kannattaa kääntyä jo yrityksen perustamisvaiheessa. Tilitoimisto osaa neuvoa yrittäjille kustannustehokkaimmat hallinnointiin liittyvät asiat ja laskea verotuksen kohdilleen. Oma tilitoimisto on kuin oma psykiatri. Se tietään kaiken hyvin henkilökohtaisesta asiasta — yrittäjän ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.  Tästä syystä tilitoimisto pystyy antamaan parhaat neuvot ja ohjeet juuri yrittäjän omaan tilanteeseen liittyen. Liian usein kuulee, että yrittäjä on tehnyt omalta kannaltaan huonoja ratkaisuja, koska on kuvitellut, että tekemällä yrittäjäkollegalta saamansa vinkin mukaan saa saman hyödyn kuin hänkin. Totuus on kuitenkin se, että yritysmuoto, verotus, lainsäädäntö, viranomaisvaatimukset ja toimiala vaativat hyvinkin erityyppisiä ratkaisuja, eikä neuvoja voi vain monistaa yrityksestä tai tilanteesta toiseen. 

Mutta minkälaisia ominaisuuksia yrittäjiltä sitten vaaditaan? Mistä hyvät yrittäjät on tehty? Pelkällä substanssiosaamisella ei valitettavasti vielä pitkälle pötkitä. On olemassa 5 tärkeää pointtia, joita aloittavan yrittäjän on hyvä huomioida.

#1 Kannattava liikeidea

Yrittäjäksi ei niin vain ryhdytä. Teknisten asioiden lisäksi on luotava liiketoimintasuunnitelma ja tutkittava markkinoita sekä kilpailutilannetta. On mietittävä, minkälaisella hinnoittelulla ja asiakasmäärällä yrityksen kulut saadaan katettua niin, että oma palkka tai tulos tulee varmasti ansaittua ja puskuriinkin jää vähän rahaa. Ilman kannattavaa liikeideaa ei missään nimessä kannata aloittaa yrittäjyyttä. Suunnitelmallisuus on osa yrittäjyyttä. Sparrausta liikeidean kehittämiseen saa esimerkiksi Uusyrityskeskusten ilmaisista palveluista.

Kun kannattava liikeidea on suunnitelmana valmis voi aloittaa liikeidean toteuttamisen. Yhtenä yrittäjyyden parhaina puolina on se, että vain taivas on rajana siinä, kuinka korkealle omissa tavoitteissaan tähtää. Joku haluaa luoda suuren omaisuuden, toinen haluaa näkyä julkisuudessa, kolmas haluaa toiminnallaan parantaa maailmaa ja neljännelle riittää, että saa tehdä rakastamaansa työtä saaden siitä kohtuullisen korvauksen. Valinta on jokaisen oma.

#2 Joustavuus

Pienet ja keskisuuret yrittäjät ovat hyvin joustavia ja se onkin heidän yksi valttikorttinsa isoihin yrityksiin nähden. PK-yrittäjät voivat muotoilla liiketoimintansa uudella tavalla markkinoiden niin vaatiessa nopeallakin aikataululla. Heidän on myös helpompaa laajentaa tai supistaa tarjontaansa yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti.

Toinen joustavuuden ilmenemismuoto on yrittäjän työajat. Tai pikemminkin se, että niitä ei ole. Yrittäjän täytyy tehdä paljon muutakin liiketoimintaansa liittyvää työtä kuin esimerkiksi palvella asiakkaita liikkeen aukioloaikana. Yrittäjän on hoidettava yrityksen hallinnolliset asiat, markkinointi, uusasiakashankinta, yrityksen kehittäminen, työntekijöiden rekrytointi ja ratkaistava kaikenlaiset eteen tupsahtavat kysymykset. Lisäksi alkumetreillä yrittäjät tyypillisesti joutuvat tekemään tuottavaa työtä aina kun sitä vain on tarjolla. Kahdeksasta neljään ajattelulla ei liiketoimintaa saada kannattavalle tasolle. Etenkin aloittelevan yrittäjän kannattaa olla joustava saavuttaakseen tarvittava asiakasmäärä yrityksen optimaaliseen pyörittämiseen. Jos vetää oven uuden asiakkaan nenän edestä kiinni, on melko varmaa, että asiakas on lopullisesti menetetty asiakas. Kannattavalle liiketoimintatasolle pääseminen voi pahimmillaan viedä jopa vuosia, eivätkä kaikki saavuta koskaan saavuta sitä. Toisaalta kokeneelle yrittäjälle esimerkiksi perhe-elämän yhteen sovittaminen, matkustelu tai vakkapa mökkeily helpottuvat huomattavasti, kun yrittäjä pystyy itse suunnittelemaan arkensa. Lomia pidetään tapauskohtaisesti yleensä silloin kun liiketoiminnassa on rauhallisempaa tai lapset tarvitsevat kesälomaseuraa aikuisesta. Luonnollisesti tilanteet vaihtelevat hyvin paljon toimialojen ja yritysten sisällä.

#3 Kestävyys

Yrittäjiltä vaaditaan kestävyyttä monella saralla. Yrittäjän pitää kestää jatkuvaa epävarmuutta tulevasta ja kantaa vastuuta liiketoiminnan kannattavuudesta. Jopa maailmantalouden heilahtelut saattavat näkyä omassa liiketoiminnassa. Liiketoiminnan tielle voi ilmestyä yllättäviäkin esteitä, kuten korona on osoittanut. 

Kestävyyttä vaaditaan myös esimerkiksi siinä, että valtionhallinnon päätökset ja hallinnollinen säätely ovat usein ennakoimattomia ja tulevat hyvin nopealla aikataululla voimaan kuten esimerkiksi alv-kantojen nousu, verotuksen kiristyminen ja uudet viranomaismaksut. Yrittäjälle muuttuva lainsäädäntö tarkoittaa esimerkiksi lisääntynyttä asiakasviestintää, uusien hinnastojen ja markkinointimateriaalien tekemistä sekä erilaisten ohjelmistojen päivityksiä. Harva asia on ilmaista toteuttaa ja sidosryhmät osaavat kyllä rahastaa muutoksilla.

Oma myllerryksensä on myös työnantajayrittäjänä kestää työntekijöiden sairastelut, vanhempainvapaat ja äkilliset irtisanoutumiset. Jos joku työntekijöistä sairastuu tai on yllättäen poissa töistä, on äärimmäisen yleistä, että yrittäjä itse joutuu paikkaamaan tilannetta. Ammattitaitoisen sijaisen löytäminen tunnissa kolmen päivän työhön on hyvin vaikeaa ja onnistuessaan yleensä arvokasta. 

#4 Talousosaaminen

Voidakseen tehdä kannattavaa liiketoimintaa, hoitaakseen määrätyt velvoitteet ja seuratakseen yritystoiminnan kehittymistä yrittäjän tulee tuntea omat numeronsa. Ihan ehdottomasti kannattaa konsultoida tilitoimistoa talouslukujen tulkitsemisessa. Tilitoimistoa kannattaa pyytää opettamaan kuinka ja mitä tunnuslukuja raporteista kannattaa seurata. Tilitoimistot eivät omaksi ilokseen tuota raportteja, vaan ne on nimenomaan tarkoitettu yrittäjän omaksi hyödyksi talouden seurannassa. 

Koska lakisääteisiä velvoitteita kuten vero-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuus on monia, kannattaa oma kirjanpito antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Turvallinen valinta on pitkään toiminut auktorisoitu tilitoimisto, jossa työskentelee useampi kuin yksi taloushallinnon asiantuntija. Valitsemalla tilitoimiston, jossa on enemmän työntekijöitä, voi luottaa siihen että lakisääteiset ilmoitukset kuten esimerkiksi veroilmoitukset tulee hoidettua ajallaan, vaikka oma talousasiantuntija sairastuisi äkillisesti.

Talousosaamisesta on muutenkin hyötyä. Omien talousasioiden hallinta on turvallisempaa, kun ymmärtää tulojen ja menojen välisiä kytköksiä arjessa ja vaikkapa asunto-ostoksilla tai sijoitustoiminnassa.

#5 Verkostot

Yrittäjäpiireissä sanotaan, että varmin tapa päästä parhaasta kaverista eroon on ryhtyä kaverin kanssa 50-50 omistuksella yrittäjäksi. Poikkeuksiakin onneksi mahtuu joukkoon ja minimoidakseen riitautumisen mahdollisuuden aloittavan yrittäjän kannattaa ehdottomasti jo etukäteen suunnitella, kuinka päätösvalta ja omistajuus yrityksessä jaetaan. Fiksusti laadittu osakassopimus voi toimia tiukassa tilanteessa samaan tapaan kuin avioehto tai testamentti.

Toisesta näkökulmasta katsottuna etenkin yksinyrittäjä tarvitsee ympärilleen tukiverkoston. Perheen, ystävien ja läheisten lisäksi esimerkiksi Suomen Yrittäjien yrittäjäverkostosta voi saada tarpeellista vertaistukea. Muita yrittäjille sopivia verkostoja ovat esimerkiksi Kauppakamarit ja Nuorkauppakamarit. Kaikille edellä mainituille yhteisöille on yhteistä se, että ne järjestävät jäsenilleen ilmaisia tai ainakin hyvin edullisia ja erittäin hyviä koulutustilaisuuksia ja kiinnostavia luentoja sekä erilaisia rentouttavia virkistäytymistapahtumia. Yrittäjien juhlissa laulu raikaa ja jalalla pistetään koreasti. Rankka työ vaatii rankat huvit, on moni yrittäjä todennut pilke silmäkulmassaan.

Yrittäjät myös suosittelevat mielellään tuttujensa yrityksiä eteenpäin, joten verkostojen kautta muodostuu niin ystävyys- kuin asiakassuhteitakin. Eikä kukaan muu ymmärrä yrittäjän arkea niin hyvin kuin toinen yrittäjä! Jos verkostojen jäsenmaksu mietityttää, niin esimerkiksi Suomen Yrittäjien ja Kauppakamarien jäsenillä on jäsenetuina muun muassa lakipalvelut. Kinkkisessä tilanteessa oleva yrittäjä säästää jo yhdellä puhelinsoitolla lakipalveluun yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun verran.

Oma yritys on yrittäjälle kuin oma lapsi. Sen haluaa kasvattaa omalla tavallaan ja oman näköiseksi. Välillä se käy hermoille, mutta toisaalta, ilman sitä ei osaisi elää.