/Kokenut, nuori diplomaatti

Kokenut, nuori diplomaatti

Teksti: Sabriina Hietaniemi

Kuva: Laura Kenttä

Valtiotieteellisen tiedekunnan alumni Anni Mäkeläinen kertoi Tutkaimelle, miten ura Ulkoministeriössä aukeni.

Ura ulkoministeriössä ja diplomaattina on monen valtsikalaisen unelma. Anni Mäkeläinen on yksi tiukan seulan läpikäyneistä ja vuosi sitten Ulkoministeriön Kansainvälisten asioiden valmennuskurssilla (Kavaku) aloittaneista diplomaatinaluista. Valtsikassa Mäkeläinen opiskeli pääaineenaan poliittista historiaa ja laajana sivuaineena Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta. Ajatus urasta diplomaattina ei opintojen aikana ollut Mäkeläiselle ainut vaihtoehto, mutta kansainväliset tehtävät ovat aina olleet tietynlaisena tienviittana ohjaamassa hänen valintojaan. Hän ehti jo opiskelujen aikana kartuttaa laajasti kokemusta erilaisten työ- ja harjoittelupätkien kautta, ja kipinä Ulkoministeriössä työskentelyyn syttyikin siellä opiskeluaikana tehdyn työpätkän ansiosta. “Työt vastasivat niin hyvin opintojani, joista olin aina ollut motivoitunut”, Mäkeläinen kertoo.

Valmistumisensa jälkeen Mäkeläinen ehti työskennellä niin Brysselissä suomalaisen europarlamentaarikon toimistossa kuin EU:n ulkosuhdehallinnossa Wienissä apulaisasiantuntijana. Vielä työskennellessään Wienissä Mäkeläinen lähti mukaan Kavaku-kurssin hakuprosessiin. Pitkällä aikavälillä kerätty kokemus erilaisista kansainvälisistä tehtävistä tuotti tulosta ja Mäkeläinen pääsi kurssille. Tie diplomaatin uralle aukeni. “Yhdenlainen kokemus johti aina seuraavaan, ja EU-töiden jälkeen paluu Suomeen samankaltaisiin tehtäviin tuntui luontevalta. Jälkeenpäin asiat näyttävät edenneen ehkä loogisemminkin, kuin miltä sillä hetkellä tuntui”, Mäkeläinen summaa. Tällä hetkellä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kabinetissa virkamiesavustajana työskentelevällä Mäkeläisellä on työpöydällään mm. Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyviä tehtäviä.

Ulkoministeriössä erityisen motivoivaksi Mäkeläinen kokee mahdollisuuden jatkuvaan uuden oppimiseen. Tämänhetkisessä tehtävässään ainutlaatuisena Mäkeläinen pitää myös poliittisen maailman läheisyyttä, joka tuo hänestä oman lisämausteensa virkamiestyöhön. Lisäksi mahdollisuus läheiseen työskentelyyn ministerin kanssa ei ole itsestäänselvyys edes Ulkoministeriössä. “Näin laaja strateginen näköala sekä Ulkoministeriön että koko hallituksen toimintaan on etuoikeus ja tilaisuus, jota kaikki eivät saa. Päivät venähtävät usein, mutta sen jaksaa paremmin, kun tiimi ympärillä on loistava ja lämminhenkinen.”

Vaikka valtsikasta saatuja taitoja on Mäkeläisen mukaan opiskelijana joskus hankala sanallistaa, hän toteaa kuitenkin saaneensa opinnoistaan paljon työelämässä hyödyttäneitä oppeja. “On selvää, että tietynlainen kyky analyysiin ja yhteiskunnan rakenteiden käsittelyyn on peräisin juuri valtsikasta. Olennaisen tunnistaminen valtavasta tietomassasta ja kirjoittamisen taito ovat nykyisessä työelämässä todella tärkeitä.” Mäkeläinen oli opiskeluaikanaan mukana myös järjestötoiminnassa ja haluaa muistuttaa sen merkityksestä käytännön taitojen kartuttajana.

Mäkeläinen kannustaa diplomaatin urasta haaveilevia valtsikalaisia kohdistamaan kiinnostusta laajasti eri aihealueisiin, sekä rohkeasti kansainvälistymään jo opiskeluaikana. Se on hänen mukaansa myös hyvä tapa testata, sopiiko kansainvälinen ura itselle. “Epämukavuusalueiden sietämistä ja joustavuutta tarvitaan, ja sitä myös arvostetaan.”

Mäkeläisen ura Ulkoministeriössä on vasta aluillaan, ja tehtävien tiheän vaihtuvuuden vuoksi työ voi tuoda eteen kiinnostavia mahdollisuuksia yllättäenkin. Tämän vuoksi mitään lukkoon lyötyä urasuunnitelmaa hän ei ole laatinut, mutta hänestä olisi yllättävää, jos ura ei jossain vaiheessa veisi johonkin idän edustustoista. Mäkeläinen pitää tärkeänä pohjoismaisen arvopohjan eteen tehtävää työtä ja haluaa urallaan edistää erityisesti tasa-arvoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Hän toivoo, että Suomi olisi tulevaisuudessa yhä avoimempi maailmalle.

Kuka: Anni Mäkeläinen
Valmistumisvuosi: 2016
Pääaine: poliittinen historia
Sivuaineet: Venäjän- ja Itä-Euroopan tutkimus, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, valtio-oppi
Lapsuuden unelma-ammatti: astronautti
Nykyinen ammatti: diplomaatti