/Gradukeilassa

Gradukeilassa

Teksti Cindy Katila

Kuvitus Viena Pentikäinen

 

Usein arkikeskustelu pelkistää hiphop -kulttuurin sen näkyvimpiin ilmenemismuotoihin – pukeutumiseen, musiikkiin ja tanssiin – ja ikään kuin unohtaa sen funktion julkista keskustelua mahdollistavana tilana. Rosa Kontiokarin maaliskuussa 2022 julkaistu gradu  “‘Me räppärithän ollaan niinku, yhteiskunnan tiedotusvälineitä’ –  Julkisuuden kulttuurinen rakentuminen helsinkiläisessä hiphop-yhteisössä” avaa prosessia, jonka kautta helsinkiläinen hiphop -kulttuuri muodostaa oman vastajulkisuutensa.

Aineistonsa Kontiokari on kerännyt kahdesta ryhmäkeskustelusta, joihin hän on kutsunut helsinkiläisen hiphop-yhteisön aktiivisia jäseniä. Aineiston perusteella tehty diskurssianalyysi tunnistaa kuusi kulttuurista diskurssia: intersektionaalisuuden, aidon sitoutumisen, subjektiivisuuden, yhteisöllisyyden, poikkeavuuden ja vierailijuuden diskurssit. Kaikki nämä diskurssit näkyvät tavassa, jolla osallistujat välittävät tietoa, muodostavat mielipiteitä ja määrittävät aiheita, jotka koetaan tärkeiksi. Diskursseissa esiin nousevat marginalisoidut äänet ja kokemukset sekä hegemonian haastaminen alakulttuureille tyypilliseen tapaan. Kontiokari pohtii kunkin havaitsemansa diskurssin merkitystä siinä prosessissa, jossa hiphop -yhteisö rakentaa julkista keskustelua. 

Tutkielmassaan Kontiokari pohtii lisäksi sitä, mihin helsinkiläinen hiphop-kulttuuri sijoittuu globaalissa mittakaavassa sillä, kuten Kontiokari tunnistaa, hiphop on Yhdysvalloissa rodullistettujen ihmisten kokemuksista syntynyt kulttuuri, jossa helsinkiläinen hiphop-yhteisö on eräänlainen vierailija. Hiphop on aina ollut yhteiskunnallinen vastaääni ja sellainen se on myös Suomessa. Kontiokari kuvaakin paikallista hiphop-yhteisöä globaalin hiphop-kulttuurin jatkeena.

Kontiokarin maisterintutkielma on kiinnostava ja lähestyttävä katsaus Helsingin hiphop-kulttuuriin, sen juuriin, politiikkaan ja kehitykseen myös sellaiselle lukijalle, joka ei ole aikaisemmin perehtynyt aiheeseen. Gradun lukeminen kannattaa, jos kiinnostaa tietää, millaista paikallista vaikuttamista kaupungissamme tapahtuu!